AYDIN HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

İlçe Sayısı: 17

Üniversite Sayısı: 1

Okullaşma Oranı: %81,2

GSYİH Payı: %1,5

Nüfus: 899.980

Nüfus Artış Hızı: Binde 12,2

Yüzölçümü: 8.007 km2

Tarım Arazisi: 395.494 hektar

 

 

      Yurdumuzun Ege Bölgesi'nin güney bölümünde bulunan AYDIN, doğuda Denizli, Batıda Ege Denizi, Kuzeyde İzmir, Manisa, güneyde Muğla illeri ile komşu olup, yüzölçümü 8007 km²'dir.

Doğu-Batı doğrultusunda oluşmuş Büyük Menderes vadi tabani, yer yer genişleyip daralarak il toprakları boyunca uzanır. Kuzeyde, Aydın Dagları, güneyde Dandalas Çay'ı, Akçay ve Çine Çayı'nın vadi tabanları ile bu vadiler arasında yer alan Karıncalı, Madran ve Beşparmak dağ kütlelerinin büyük bölümü de Aydın ili sınırları içine girer.

      37° 44' ve 38° 08' kuzey enlemleri ile 27° 23' ve 28° 52' doğu boylamları arasında kalan Aydın’ın kuzey ve güney kesimi dağlıktır. Doğu-Batı doğrultusunda 584 km uzunluğa sahip Büyük Menderes Nehri'nin il sınırları içindeki uzunluğu 281 km'dir.

      Yerleşim birimlerimizin çoğunluğu Büyük Menderes Ovası ve Çine ve Söke Ovası üzerinde kurulmuştur. Aydın'da Akdeniz İklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Ortalama sıcaklık 17.6 C°, ortalama yağışlı gün sayısı 80.6, ortalama yağış miktarı 66.5 mm'dir. Aydın’ın denizden ortalama yüksekliği 65m'dir.

      Büyük Menderes vadi oluğunun kuzey ve güneyinde birbirlerine bazen yaklaşan bazen uzaklaşan iki dağ sırası yer alır. Kuzeydeki dağlar Aydın Dagları genel adını alırlar. Dinar yakınlarından başlayarak Ege Denizi'nde son bulurlar. Bu kütle 300 km kadar uzunluktadır. Kolayca aşılabilen kütlelerden oluşan bu dağlar, dar ve derin vadilerle parçalanmıştır.

      Bu derin vadilerin tabanlarında genellikle kuruyan sel yataklarının çakılları görülür. Yamaçları ve vadiler zeytinlikler, daha yukarıları ise ormanlarla kaplıdır. Büyük Menderes ve Küçük Menderes vadisi arasında bir duvar gibi uzanırlar. Yükseklikleri çok olmamasına rağmen pek geçit vermezler. Bu nedenle Aydın - İzmir karayolu ve demiryolu, bu dağların eteklerini izleyerek, Ovacık ve Gümüş arasındaki vadiden Selçuk'a ulaşır.

      Aydın dağlarının yer yer yükselen tepeleri Horsunlu'nun kuzeyinde Karlık 1723m, Kuyucak'ın kuzeyinde Karadağ 1353m, Nazilli'nin kuzeyinde Oyuk Dağı 1460m., Sultanhisar'ın kuzeyinde doğusu dik kayalıklardan oluşan Malgaç 1343m'dir. Bunlar Aydın üzerinde yeniden yükselerek Cevizli Dağları'nı meydana getirirler. Bunlardan Üçkoz Tepesi 1648m'ye ulaşır.

      Cevizli Dağları'ndan sonra alçalarak Ortaklar yakınında geçit verirler ve güney batıya yönelirler. Buradaki Gümüş Dağı 1020m'dir. yeniden bir yay çizerek batıya doğru uzanan Samson Dağları bir yarımada yaparak Dipburun'da denize ulaşırlar. Dik kayalıklardan oluşan ve özellikle kuzey yamaçları ormanlık olan Samson Dağları'nın en yüksek tepesi 1229m'dir.

Büyük Menderes Nehri'nin güneyindeki dağlar, yer yer büyük vadilerle yarılmış kütleler görünümündedirler. Dandalas Çayı'nın doğusunda Babadağ'ın yamaçları yükselmeye başlar. Bu dağın doruğu 2380 m'dir. Denizli sınırları içindedir. Doğu yamaçlarında Karacasu Yaylası, bulunan Karıncalıdağ'da ormanlarla kaplı tepeler 1699m'ye yükselir.

      Diğer yandan Büyük Menderes'e doğru uzanarak Akçay Vadisi'nde sona erer. İlin en büyük yükseltisi Madran Dağı, üç yanı vadilerle çevrili büyük bir kütlenin ortasında yer alır. Zirvesi Bozdoğan ilçesinin oldukça yakınlarındadır ve 1800 m’ye yükselir.

      Çine Çayı'nın batısında Gökbel ve kayalıklardan oluşan Beşparmak Dağları, Bafa Gölü çevresinde dolanarak Ege Denizi'ne ulaşırlar. Güneydeki dağ sıraları Menteşe kütlesiyle ayrılmaz bir bağlantı kurarak Muğla ili içlerine uzanırlar.

Kaynak: www.aydınzeybegi.cjb.net

Ana Sayfa